IV. Czterolatki KOTKI

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ CZERWIEC 2016R.


TEMATY KOMPLEKSOWE

I. ŚWIĘTO DZIECI
II. KIM BĘDĘ GDY DOROSNĘ
III. KOLORY LATA
IV. JUŻ WAKACJĘOgólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej; uświadamianie dzieciom ich praw oraz obowiązków.
Wdrażanie do samodzielności w codziennych sytuacjach oraz stosowania zasad kulturalnego zachowania się przy stole, w czasie uroczystości, w miejscach publicznych.
Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za ład i porządek w najbliższym otoczeniu.
Rozwijane wrażliwości słuchowej jako przygotowanie do czytania i pisania.
Systematyczne rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych i umiejętności regulowania siły i długości fazy wydechowej.
Rozwijanie umiejętności porozumiewania się werbalnego i niewerbalnego.
Rozwijanie umiejętności związanych z porządkowaniem, klasyfikowaniem, przeliczaniem.
Rozwijanie umiejętności rozumienia i porządkowania zdarzeń przyczynowo-skutkowych i sekwencji czasowych.
Zachęcanie i motywowanie do codziennego pobytu na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i sprawności fizycznej.
Uświadamianie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia.
Rozwijanie orientacji w przestrzeni.
Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej jako warunku dobrego przygotowania do pisania i czytania.
Motywowanie do uczestniczenia w życiu rodziny.
Kształtowanie postawy szacunku i równości w odniesieniu do wszystkich ludzi bez względu na narodowość, wygląd, kolor skóry, płeć, itp.

Wierszyk
,,Już lato”
Już jest lato, już jest lato !
Wyjeżdżamy z mamą, tatą.
W góry, w lasy lub nad morze,
każdy jedzie tam, gdzie może.
Bliżej słońca, bliżej wody,
by się kąpać dla ochłody.
Na jagody chodzić w las
bo wakacji nadszedł czas
Piosenka:„Po łące biega lato”

Po łące biega lato,
uwija się jak bąk.
– Dzień dobry – mówi kwiatom
i pieści każdy pąk.
Ref.: Kto chce się z latem spotkać,
niech idzie z nami tam.
Rumianek i stokrotka
pokażą drogę nam.
Pomaga lato pszczołom,
na kwiatach też się zna.
Uśmiecha się wesoło
i w berka z nami gra.
Ref.: Kto chce się z latem spotkać…
Gdy lato jest zmęczone
w szałasie sobie śpi
i we śnie gra w zielone,
bo łąka mu się śni.
Ref.: Kto chce się z latem spotkać…


Przedszkolowo.pl logo