Kadra

Nauczyciele pracujący w naszym Przedszkolu to ludzie z ogromną pasją i doświadczeniem w opiece i wychowaniu dzieci. W placówce pracuje 8 nauczycieli dyplomowanych, 4 nauczycieli mianowanych, 5 nauczycieli kontraktowych i jeden nauczyciel stażysta. Panie dbają o dzieci wspierając ich rozwój na wszystkich płaszczyznach; prowadzą ciekawe zajęcia dydaktyczne rozwijając sferę intelektualną maluchów; tańczą, śpiewają i wykonują wspólnie z dziećmi prace plastyczne, kształtując wrażliwość artystyczną dzieci. Rozwiązują trudne sytuacje wychowawcze, rozmawiają z dziećmi o zasadach społecznych ucząc, jak stać się lubianym członkiem grupy rówieśniczej i społeczności, w której żyjemy. Wspierają dzieci w dążeniu do samodzielności.
Przedszkolowo.pl logo