Misja i wizja przedszkola

MISJA PRZEDSZKOLA
• Jesteśmy przedszkolem, w którym wspierany jest wszechstronny rozwój dziecka
• Wierzymy, że człowiek stanowi jedność ciała, umysłu, uczuć, emocji i ducha
• Szanujemy odrębność każdego dziecka, uwzględniając w pracy wychowawczej jego indywidualne potrzeby
• Kształtujemy umiejętność współżycia z innymi ludźmi oraz odróżniania dobra od zła
• Dbamy o bezpieczeństwo dzieci
• Rozwijamy zainteresowania i przygotowujemy do dalszych etapów edukacyjnych stosując nowatorskie metody pracy
• Umożliwiamy udział w kulturze a także zachęcamy do kreatywności
• Uczymy zdrowego stylu życiaWIZJA PRZEDSZKOLA• Będziemy atrakcyjnym miejscem nauki, zabawy i nawiązywania relacji innymi, otwartym na inicjatywy wszystkich członków społeczności przedszkolnej
• Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego, będziemy proponować różnorakie działania integrujące to środowisko
• Utrzymamy wysoki poziom kształcenia i wychowania
• Będziemy poszerzać i unowocześniać bazę dydaktyczną przedszkola
Przedszkolowo.pl logo