O placówce

Przedszkole Samorządowe w Nowym Wiśniczu jest prowadzone przez Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu, nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.
przedszkolewisnicz
Przedszkole posiada 11 oddziałów, w tym 3 zamiejscowe w miejscowościach: Muchówka, Królówka i Olchawa. Przyjmuje dzieci w wieku od trzech do sześciu lat, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach - określonych w statucie placówki - także dzieci 2,5 letnie. Czynne 10 godz. dziennie: od 6.30 do 16.30. W zależności od czasu pobytu w placówce dzieci korzystają z trzech lub dwóch posiłków dzienne. Oddziały zamiejscowe czynne są 6 lub 5 godzin dziennie.
Dzieci, w zależności od ich wieku, przydzielane są do poszczególnych grup, w których realizowany jest program odpowiednio dostosowany do ich rozwoju. Obecnie placówka w Nowym Wiśniczu posiada 3 oddziały dzieci 3-letnich, 2 oddziały dzieci 4-letnich, po jednym oddziale dzieci 5 i 6-letnich. 
Historia Przedszkola Samorządowego w Nowym Wiśniczu ściśle związana jest z historią miejscowości. W kronice parafialnej zachowały się zapisy mówiące o działającej w okresie międzywojennym ochronce prowadzonej przez siostry Franciszkanki Rodziny Maryi. Po wojnie, ochronka została siostrom odebrana i przekształcona w przedszkole państwowe. Z czasem, wraz z upowszechnieniem wychowania przedszkolnego placówka rozbudowywała się organizacyjnie. W 1973 roku przedszkole zostało przeniesione do obecnie zajmowanego budynku, wyremontowanego po dawnym Ośrodku Zdrowia. W 1991 roku po zmianach ekonomicznych i politycznych w kraju, prowadzenie przedszkola przejęła gmina.
Jako placówka na stałe wpisana w krajobraz miejscowości Nowy Wiśnicz, przedszkole współtworzy jej historię i współpracuje z szeroko pojętym środowiskiem lokalnym.
Przedszkolowo.pl logo