Oddział w Królówce

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ CZERWIEC 2016R.


TEMATY KOMPLEKSOWE

I. ŚWIĘTO DZIECI
II. KIM BĘDĘ GDY DOROSNĘ
III. KOLORY LATA
IV. JUŻ WAKACJĘ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej; uświadamianie dzieciom ich praw oraz obowiązków.
Wdrażanie do samodzielności w codziennych sytuacjach oraz stosowania zasad kulturalnego zachowania się przy stole, w czasie uroczystości, w miejscach publicznych.
Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za ład i porządek w najbliższym otoczeniu.
Rozwijane wrażliwości słuchowej jako przygotowanie do czytania i pisania.
Systematyczne rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych i umiejętności regulowania siły i długości fazy wydechowej.
Rozwijanie umiejętności porozumiewania się werbalnego i niewerbalnego.
Rozwijanie umiejętności związanych z porządkowaniem, klasyfikowaniem, przeliczaniem.
Rozwijanie umiejętności rozumienia i porządkowania zdarzeń przyczynowo-skutkowych i sekwencji czasowych.
Zachęcanie i motywowanie do codziennego pobytu na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i sprawności fizycznej.
Uświadamianie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia.
Rozwijanie orientacji w przestrzeni.
Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej jako warunku dobrego przygotowania do pisania i czytania.
Motywowanie do uczestniczenia w życiu rodziny.
Kształtowanie postawy szacunku i równości w odniesieniu do wszystkich ludzi bez względu na narodowość, wygląd, kolor skóry, płeć, itp.

Wierszyk
,,Już lato”
Już jest lato, już jest lato !
Wyjeżdżamy z mamą, tatą.
W góry, w lasy lub nad morze,
każdy jedzie tam, gdzie może.
Bliżej słońca, bliżej wody,
by się kąpać dla ochłody.
Na jagody chodzić w las
bo wakacji nadszedł czas
Piosenka:„Po łące biega lato”

Po łące biega lato,
uwija się jak bąk.
– Dzień dobry – mówi kwiatom
i pieści każdy pąk.
Ref.: Kto chce się z latem spotkać,
niech idzie z nami tam.
Rumianek i stokrotka
pokażą drogę nam.
Pomaga lato pszczołom,
na kwiatach też się zna.
Uśmiecha się wesoło
i w berka z nami gra.
Ref.: Kto chce się z latem spotkać…
Gdy lato jest zmęczone
w szałasie sobie śpi
i we śnie gra w zielone,
bo łąka mu się śni.
Ref.: Kto chce się z latem spotkać…PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ CZERWIEC DLA GRUPY MŁODSZEJ 2016R.

TEMATY KOMPLEKSOWE


I.PRZYJACIELE Z RÓŻNYCH STRON
II.KIM BĘDĘ GDY DOROSNĘ
III.KOLORY LATA
IV.CZEKAMY NA WAKACJE
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

-Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z panująca temperaturą i warunkami atmosferycznymi na dworze.
-Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
-Zachęcanie do zachowań proekologicznych.
-Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku.
-Poznanie różnych zawodów i funkcji społecznych.
-Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
-Wdrażanie do bezpiecznych zabaw podczas wakacji.
-Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
-Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.
-Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
-Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
-Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
-Kształtowanie umiejętności odczytywania sekwencji obrazkowych.
-Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
-Nauka piosenek i pląsów.
-Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.


PIOSENKA ,,Łąka”


Leci siwa mgła do góry,
wnet się zmieni w ciemne chmury.
Pada deszczyk prosto z nieba,
tego nam tu było trzeba.
Rośnie trawa, ile zdoła,
kwitną kwiaty, pachną zioła.
Obudziły się biedronki,
pszczoły, trzmiele oraz bąki.
Frunie motyl pod niebiosy,
żabie chóry ćwiczą głosy.
Środkiem łąki bociek człapie,
zmykaj żabko, bo cię złapie.WIERSZ ,, Motyl ”

Leci motyl do rabatki,
bo tam rosną kwiatki.
Jest stokrotka i dwa bratki
oraz dwa bławatki.Przedszkolowo.pl logo