Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Konkursy

KONCERT KOLĘD

,,MAMO, TATO - ŚPIEWAM Z WAMI"

„Mamo, Tato- śpiewam z Wami!” to projekt naszego Przedszkola, który ma na celu zachęcenie do rodzinnego śpiewania oraz wspólnego działania. Skierowany jest do Przedszkolaków, ich rodziców, rodzeństwa oraz dziadków. Koncert ma być okazją do zbliżenia się do siebie, czerpania radości ze wspólnego kolędowania i umacniania więzi rodzinnych.

Termin i miejsce koncertu:
5.01.2016, godzina 14:00, sala Remizy OSP w Nowym Wiśniczu.

Warunki uczestnictwa:
* W koncercie może wziąć udział każde dziecko z Przedszkola w Nowym Wiśniczu wraz z członkiem swojej rodziny.
* Liczba osób zgłoszonych z jednej rodziny nie może przekraczać 5 osób.
* Warunkiem uczestnictwa w koncercie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej i dostarczenie jej do placówki przedszkola w Nowym Wiśniczu lub przesłanie jej e-mailem na adres:przedszkole_nowywisnicz@interia.pl , do 14 grudnia 2015 roku (poniedziałek).
* Uczestnicy prezentują jedną kolędę lub pastorałkę wybraną z listy utworów koncertowych. Lista jest umieszczona na tablicy ogłoszeń. Po wybraniu przez uczestnika danej kolędy, zostanie ona wykreślona z listy i zarezerwowana dla danej rodziny. Dzięki temu, żadna kolęda nie będzie dublowana. Przed zapisaniem się prosimy o sprawdzenie, jakie utwory pozostały do wybrania. Lista kolęd znajduje się także na odwrocie każdej karty zgłoszeniowej.
* Istnieje możliwość zaprezentowania kolędy lub pastorałki z poza listy utworów po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem.
* Czas trwania utworu nie może przekraczać 4 minut.
* Uczestnicy śpiewają z przygotowanym przez siebie akompaniamentem bądź podkładem na płycie CD.
Uwaga organizacyjna: płytę CD z podkładem, keyboard lub inne instrumenty wykonawcy zapewniają sobie we własnym zakresie. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający.
*Kartę zgłoszeniową można otrzymać u Pani Anny Smędy (grupa Biedronek) w Przedszkolu w Nowym Wiśniczu, bądź e-mailowo, po uprzednim podaniu adresu e-mail.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!
Konkurs trwał do: 2016-01-05, 00:00
Konkurs 2015-12-01, 19:29 | autor: Jolanta Burkiewicz
Przedszkolowo.pl logo