Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

REKRUTACJA

Do Przedszkola Samorządowego w Nowym Wiśniczu na rok 2016/2017

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Nowym Wiśniczu informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nowego Wiśnicza nr I/15/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. obowiązuje poniższy harmonogram postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego w Nowym Wiśniczu i jego filii.

OD 1 DO 31 MARCA 2016 r. złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami

od 1 do 6 kwietnia 2016r. weryfikacja wniosków przez Komisję Rekrutacyjną

20 kwietnia 2016r. podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego

od 21 do 27 kwietnia 2016 r. potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia

28 kwietnia 2016r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

Wszystkie niezbędne dokumenty są do pobrania w przedszkolu przy wejściu od dnia 1 marca.

Zgodnie z art. 20w pkt 2 Ustawy z dnia 27 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) w dniach 19 do 29 lutego będą przyjmowane deklaracje Rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Nowym Wiśniczu w roku szkolnym 2016/2017 przez dzieci już uczęszczające do przedszkola.
Komunikat 2016-02-23, 15:16 | autor: Jolanta Burkiewicz
Przedszkolowo.pl logo